Koszty życia i praca podczas studiów we Francji

Pracę we Francji możesz podjąć bez względu na narodowość i poziom studiów. Oferty pracy mogą być proponowane przez uczelnię lub przez firmy prywatne. Polscy studenci mają swobodny dostęp do francuskiego rynku pracy i mogą wykonywać dowolny zawód podczas swoich studiów we Francji. Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku pracy.

Każdy student ma prawo do pracy we Francji

Każdy student również zagraniczny (z państw UE) ma swobodny dostęp do rynku pracy we Francji. Jeśli nie jest obywatelem Unii Europejskiej, musi posiadać studencką kartę pobytu lub wizę.

Studenci, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków na uczelni, mogą podjąć pracę w wymiarze 60% pełnego etatu - co stanowi 964 godzin rocznie (20 godzin / tygodniowo).

Podczas pracy we Francji, niezależnie od tego, czy studiujesz czy nie, prawnie zagwarantowane jest minimalne wynagrodzenie. Powszechnie nazywa się Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Smic wynosi 9,88 € brutto za godzinę (dane z 1 stycznia 2018 r.). Wynagrodzenie jest podane w kwocie brutto, a więc musisz odliczyć od niego obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (około 20%). Wynagrodzenie netto wynosi na koniec 7,61 € / godzinę. Jeśli pracujesz 10 godzin tygodniowo przy minimalnym wynagrodzeniu, zarobisz około 76 € netto. Pozwolenie na pracę tymczasową (APT) nie jest już wymagane do pracy podczas studiów.

Być studentem i pracować na uniwersytecie

We Francji studenci zagraniczni mogą również pracować w instytucji przyjmującej lub na uniwersytecie. Takie umowy o pracę dla studentów trwają maksymalnie dwanaście miesięcy i realizowane są od 1 września do 31 sierpnia. Przyjmowanie i pomoc nowym studentom na początku roku akademickiego, tutoriale, aktywność kulturalna lub sportowa, wsparcie dla niepełnosprawnych studentów ... są to zazwyczaj działania, które przyczyniają się do rozwoju relacji i wspólnego życia na uniwersytecie.

Aby umożliwić studentom realizację programu studiów i integrację zawodową, praca na uczelni dostosowana jest do harmonogramu i organizacji zajęć. Z tego powodu czas pracy na francuskich uniwersytetach nie może przekraczać 670 godzin między 1 września a 30 czerwca i 300 godzin między 1 lipca a 31 sierpnia.

Staż w ramach studiów

W ramach przygotowywania niektórych dyplomów i otrzymania absolutorium (prawa do zakończenia studiów) obowiązkowe jest odbycie stażu. Francuscy i zagraniczni studenci podlegają tym samym zasadom:

 

 • Podpisanie konwencji określającej zakres stażu (konwencja musi być sporządzona i podpisana między uczelnią a instytucją przyjmującą studenta na okres stażu).  
 • Jeśli staż trwa dłużej niż dwa miesiące, student musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości 577,50 € miesięcznie.
Image
Jak przygotować budżet: instrukcja ;)

Założenie rachunku bankowego

Otwarcie rachunku bankowego we Francji może być bardzo przydatne, szczególnie w celu opłacania rachunków (elektryczność, telefon, czynsz) i abonamentu (transport, Internet). Jeżeli podejmiesz pracę, na konto będzie mogło być również przelewane wynagrodzenie oraz zwroty kosztów poniesionych na opiekę zdrowotną. Karta płatnicza pozwala na dokonywanie większości płatności i zapobiega posiadania przy sobie dużej ilości gotówki.

Student zagraniczny może otworzyć konto w dowolnym francuskim banku. Placówki dostępne są w większości miast i w celu założenia konta należy umówić się na spotkanie z doradcą bankowym.

Przed założeniem konta, porównaj oferty banków na stronach internetowych, gdyż niektóre proponują specjalną ofertę dla studentów. Zwróć uwagę na koszty wypłat z konta, przelewów międzynarodowych i wypłat kartą za granicą, gdyż mogą się znacznie różnić w zależności od banku.

Aby założyć konto w banku będziesz musiał dostarczyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania we Francji oraz przedstawić dowód osobisty i legitymację studencką (lub potwierdzenie zapisu na uczelnię). Po założeniu konta bank zaproponuje również wydanie karty płatniczej i książeczki czekowej oraz wyda zaświadczenie potwierdzające założenie konta (relevé d’identité bancaire tzw. RIB). Ten ostatni dokument jest bardzo często wymagany w sprawach administracyjnych (zwrot kosztów za leczenie, płatność za telefon...).

Wydatki na żywność

Średnie mięsięczne wydatki na żywność we Francji wynoszą ok. 300 €. Kwota ta oczywiście różni się w zależności od stylu życia i miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że w Paryżu koszty utrzymania są wyższe niż w innych francuskich miastach. Oto średnie ceny niektórych towarów:

 • bagietka: 1 €
 • croissant: 1,10 €
 • 1 kg makaronu: 1,50 €
 • 1 litr mleka: 1,20 €
 • 6 jaj: 1,50 €
 • kawa w bistro lub restauracji: 2 €
 • posiłek fastfood: 7 €
 • posiłek w restauracji: 10 do 20 €
 • kanapka z napojem: od 5 do 8 €
 • posiłek w restauracji uniwersyteckiej (RU): 3,25 €

Wydatki na zdrowie

We Francji lekarze mają swobodę ustalania cen za usługi medyczne. Aby lepiej kontrolować wydatki na zdrowie, staraj się korzystać z usług lekarzy, którzy pracują w ramach sektora 1, ponieważ większość swiadczonych przez nich usług jest częściowo lub w całości refundowana. Korzystając z tego typu opieki medycznej zaoszczędzisz budżet oraz otrzymasz zwrot poniesionych kosztów. Jeśli skonsultujesz się z lekarzem w uniwersyteckim ośrodku zdrowia, konsultacje są bezpłatne.

Oto kilka przykładów opłat za konsultacje lekarskie według stawki (pierwszego sektora) oraz kwota zwracana przez sécurité sociale:

 • konsultacja z lekarzem internistą: 25 € (16,50 € zwrotu)
 • konsultacja ze specjalistą: 25 € (16,50 € zwrotu)
 • konsultacja z ginekologiem, okulistą: 30 € (20 € zwrotu)
 • konsultacja ze stomatologiem: 30 € (część refundowana zależy od usługi)

Wydatki na transport

Jeśli mieszkasz daleko od uczelni, budżet na transport może stanowić dużą część całkowitego budżetu. Ważne jest, aby dobrze to przewidzieć. Oto kilka podstawowych stawek, które pomogą Ci przygotować budżet na transport:
 

 • roczny bilet na transport miejski w Paryżu z uwzględnieniem zniżki studenckiej: 342 €
 • roczny bilet na transport miejski poza Paryżem z uwzględnieniem zniżki studenckiej: od 250 do 300 €
 • 1 litr benzyny: ok. 1,40 €
 • wypożyczenie roweru: stawki różnią się w zależności od miasta (z możliwością subskrypcji całorocznej). W Paryżu roczny karnet na rowery z uwzględnieniem zniżki studenckiej: 19 lub 29 €
 • karta zniżkowa SNCF dla osób w wieku 18-27 lat: 50 € rocznie
 • bilet Eurostar Paryż-Londyn: 100 do 150 €
 • bilet TGV Paryż-Marsylia: 140 €
   

Studenci mają prawo do wielu zniżek na transport. Pamiętaj o swojej legitymacji studenckiej, aby móc w pełni z tego korzystać.

Wydatki na rozrywkę

Wydatki na rozrywkę są bardzo zróżnicowane i zależą od osobistych zainteresowań i budżetu, którym się dysponuje. Bardzo często zniżki i specjalne ceny proponowane są po okazaniu legitymacji studenckiej lub mają zastosowanie jeżeli masz mniej niż 25 lat. Oto kilka przykładów, które pomogą oszacować budżet na rozrywke:

 

 • bilet do kina dla osób do 26 lat: od 5 do 7,50 €
 • bilet do muzeum: bezpłatny dla obywateli państw UE do 26 lat, dla pozostałych: od 5 €
 • wejście na basen: od 1,50 do 3 €
 • książka: od 5 €
 • bilet do teatru: od 10 €
 • prasa: od 2 €
 • nielimitowany bilet do kina: 30 € miesięcznie