Check-list. Przygotuj swój wyjazd do Francji!

Od najbliższego roku akademickiego podejmiesz studia we Francji. Sprawdź list poniżej i upewnij się, że dobrze przygotowałeś swój wyjazd na studia.

Przed przyjazdem do Francji

Jeszcze przed wyjazdem do Francji, zacznij szukać zakwaterowania. Większość kroków administracyjnych możesz dokonać online. Jeżeli zdecydujesz się jednak na szukanie stałego zakwaterowania dopiero po przyjeździe do Francji pamiętaj, aby wcześniej odszukać zakwaterowanie tymczasowe z którego będziesz korzystał przez okres poszukiwania innej oferty.

Miesiąc przed wyjazdem na studia do Francji

Jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, nie potrzebujesz wizy ani karty pobyty, aby wyjechać na studia do Francji.

Zaplanuj
swój budżet i sprawdź, czy Twoja karta kredytowa pozwoli Ci wypłacać pieniądze po przybyciu do Francji. Jeśli nie, zabierz ze sobą gotówkę za którą dokonasz pierwszych płatności (np.: bilety komunikacji miejskiej). Rachunek bankowy będziesz mógł otworzyć we Francji po przyjeździe.

Pierwsze dni pobytu na studiach we Francji

Przystąpienie do Contribution Cie Etudiante et de Campus (CVEC)

Przystąpienie do CVEC jest pierwszym krokiem po przyjeździe do Francji, który jest obowiązkowy, aby sfinalizować przyjęcie na uczelni. Zapisu dokonać należy przez stronę cvec.etudiant.gouv.fr. Zapis wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 90 €. Opłaty można również dokonać gotówką w urzędzie pocztowym.  

Nasza rada: zachowaj dowód płatności za przystąpienie do CVEC, gdyż podczas potwierdzenia zapisu uczelnia poprosi Cię o przedstawienie tego dokument.

CVEC jest przekazywany do CROUS-u i pozwala na zapewnienie wszystkim studentom zaplecza społecznego, zdrowotnego, kulturalnego i sportowego. CVEC finansuje również wszelkie działania profilaktyczne dotyczące zdrowia.

Obowiązek przystąpienia i opłacenia CVEC dotyczy wszystkich studentów bez względu na typ uczelni z wyjątkiem:

  • Stypendystów programów CROUS (stypendia socjalne).
  • Osób posiadających status uchodźcy lub będących pod ochroną uzupełniającą (fr. protection subsidiaire).
  • Osób ubiegających się o azyl i posiadających prawo do pozostania na terytorium Francji.

Obowiązek dokonania zapisu na stronie cvec.etudiant.gouv.fr dotyczy wszystkich osób, również tych zwolnionych prawem, gdyż pozwala na otrzymania zaświadczenia, które jest niezbędne do dokonania zapisu na uczelnię.

Warto wiedzieć: Z obowiązku przystąpienia do CVEC zwolnione są również osoby podejmujące kształcenie w ramach BTS. Ich statut będzie podlegał pod funkcjonowanie liceum a nie uczelni. Osoby te nie muszą również dokonywać rejestracji na stronie cvec.etudiant.gouv.fr, gdyż zapis do BTS nie wymaga dostarczenia zaświadczenia.

Zobacz:10 rzeczy, które warto wiedzieć na temat Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

 

Potwierdzenie zapisu na uczelni

Po przyjeździe zgłoś się do działu ds. współpracy międzynarodowej uczelni przyjmującej. Wykorzystaj również okazję i poproś o otrzymanie dodatkowych informacji dotyczących przebiegu okresu studiów. Aby sfinalizować aplikację na studia, musisz następnie skontaktować się z działem prowadzącym zapisy, gdzie będziesz mógł uiścić opłatę wpisową i odebrać legitymację studencką.

Założenie rachunku bankowego

Aby założyć konto w banku będziesz musiał dostarczyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania we Francji oraz przedstawić dowód osobisty i legitymację studencką (lub potwierdzenie zapisu na uczelnię). Jeżeli nie udało Ci się jeszcze znaleźć zakwaterowania, banki często akceptują dane uczelni przyjmującej (działu ds. współpracy międzynarodowej).

Przed założeniem konta, porównaj oferty banków na stronach internetowych, gdyż niektóre proponują specjalną ofertę dla studentów. Po założeniu konta bank zaproponuje również wydanie karty płatniczej i książeczki czekowej oraz wyda zaświadczenie potwierdzające założenie konta (relevé d’identité bancaire). Ten ostatni dokument jest bardzo często wymagany w sprawach administracyjnych (zwrot kosztów za leczenie, płatność za telefon...).

Ubezpieczenie

Jeżeli posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie musisz zapisywać się do francuskiego systemu opieki społecznej. Na podstawie karty EKUZ możesz korzystać ze świadczeń francuskiej sécurité sociale. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.ekuz.nfz.gov.pl.

Nasza rada: Zapoznaj się z artykułem santé, sécurité sociale et mutuelles, aby uzyskać więcej informacji o procedurze.

Podczas pierwszego miesiąca

  • Udaj się na swój wydział, aby otrzymać plan zajęć.
  • Zapoznaj się również z funkcjonowaniem biblioteki i sprawdź czy Twoja legitymacja upoważnia Cię do korzystania z jej zasoboów (legitymacja studencka jest często również kartą biblioteczną).
  • Odwiedź również oddział CROUS-u i odbierz kupony RestoU, aktywuj swoją kartę Pass Culture i zapoznaj się z dodatkowymi korzyściami jakie przewidziane są dla studentów.
  • Jeżeli Twoja uczelnia zaproponuje wyjazd integracyjny nie wahaj się z niego skorzystać, gdyż pozwoli Ci on na lepszą integrację i praktykę języka francuskiego.
  • Skontaktuj się również ze stowarzyszeniami studenckimi, aby zapoznać się z ofertą wydarzeń proponowanych na cały rok.