Francuskie szkolnictwo wyższe

We Francji szkolnictwo wyższe oferuje wiele kierunków kształcenia, dostępnych dla studentów zagranicznych. Niezależnie od tego, czy mówią po francusku czy nie, oferta jest bogata. Zapoznaj się z uczelniami, które na Ciebie czekają.

Oferta francuskiego szkolnictwa wyższego

Aktualnie we Francji studiuje 2,5 miliona studentów, a 12% z nich to obcokrajowcy. Wszyscy korzystają z bardzo zróżnicowanej oferty akademickiej i mogą podjąć studia we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach kształcenia.

Francuski system szkolnictwa wyższego tworzony jest przez 3 500 uczelni publicznych i prywatnych: 72 uniwersytety, 25 COMUE (communautés d’universités et d’établissements) tj. grupy uniwersytetów i instytucji, 271 doktoranckie jednostki naukowe, 227 uczelni technicznych uprawnionych do wydawania dyplomu inżyniera, 220 uczelni ekonomicznych, 45 uczelni artystycznych, 22 szkoły architektury oraz 3000 uczelni i instytutów prywatnych.

W niektórych szkółach średnich (jest ich 3 000) proponowane są klasy przygotowawcze do grandes écoles (CPGE), w innych pomaturalne sekcje techniczne (STS) przygotowujące do zdobycia państwowego dyplomu Brevet de technicien supérieur (BTS).

We Francji prowadzonych jest blisko 1 300 kierunków w języku angielskim. Aby znaleźć kierunek skorzystaj z wyszukiwarki Programs taught in English. Studenci zagraniczni mogą dodatkowo połączyć naukę języka francuskiego i pobyt kulturalny. Oferta krótkich programów wyszczególniona jest w katalogu krótkich pobytów oraz w aplikacji Immersion France.

MOOC poszerza również ofertę zajęć on-line w języku francuskim. Za skrótem FUN France Université Numérique kryje się pierwsza cyfrowa platforma zajęć on-line. Oferuje ona blisko 300 zajęć prowadzonych przez 80 uczelni, w których udział wzięło już prawie milion osób.

KALENDARZ AKEDEMICKI

We Francji rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu lub październiku, w zależności od uczelni i kierunku studiów. Jest on przerywany przez święta, w tym dwa tygodnie z okazji Bożego Narodzenia. Na koniec pierwszego semestru następuje przerwa podczas której przeprowadzane są egzaminy. Wakacje letnie rozpoczynają się w maju lub czerwcu pod koniec drugiego semestru. Generalnie trwają co najmniej dwa miesiące.

Image
Poziom znajomości języka francuskiego

Jeśli chcesz studiować w języku angielskim, znajomość języka francuskiego nie jest obowiązkowa. Uczelnia będzie mogła jednak wymagać potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego.

Jeżeli jednak studia organizowane są w języku francuskim, studenci zagraniczni muszą posiadać dokument potwierdzający poziom znajomości języka francuskiego. Możecie go otrzymać zdając test TCF i TEF lub egzamin DELF, DALF. Studenci zagraniczni, którzy posiadają maturę francuską otrzymana w instytucji podlegającej pod AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger) zwolnieni są z obowiązku zdawania egzaminów językowych.

Na studiach licencjackich i magisterskich wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1 lub B2, dotyczy to szczególnie dziedzin takich jak nauki humanistyczne i społeczne. Dla niektórych kierunków, uczelnie francuskie mogą wymagać zaawansowanej znajomości języka na poziomie C1 lub C2.

Image
Koszty studiów we Francji

Koszty studiów na uczelniach publicznych

Wybór studiów we Francji to zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Na uczelniach publicznych państwo pokrywa znaczną część kosztów nauki każdego studenta, utrzymując tym samym niskie koszty zapisania się na uczelnię. Rzeczywiste koszty edukacji są podobne jak w innych krajach. Różnica polega jednak na tym, że państwo francuskie traktuje na tych samych zasadach studentów francuskich i zagranicznych. Niezależnie od narodowości, wydatki ponoszone na edukacje to średnio 14 tyś. € rocznie na jednego studenta.

Od trzech lat koszty kształcenia na uczelniach publicznych są stałe i roczne opłaty wpisowe wynoszą:

 • 184 € na studiach licencjackich
 • 256 € na studiach magisterskich
 • 610 € na uczelniach technicznych
 • 391 € na studiach doktoranckich

Szczegółowe informacje o kosztach kształcenia we Francji przedstawione są na stronie francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji. Na stronie można również zapoznać się z kosztami kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunkach medycyna i farmakologia.

Które uczelnie są publiczne?

Poniżej lista głównych publicznych szkół wyższych we Francji, w których koszty kształcenia pokrywane są z budżetu państwa:

 • wszystkie francuskie uniwersytety
 • 25 COMUE tj. grupy uniwersytetów i instytucji
 • 3 krajowe politechniki INP (Toulouse, Grenoble, Bordeaux)
 • 4 écoles centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes)
 • 6 krajowych instytutów nauk stosowanych i INSA (Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Strasbourg, Centre-Val de Loire)
 • 3 uniwersytety technologiczne (Compiègne, Belfort-Montbéliard, Troyes)
 • 4 écoles normales supérieures ENS (Cachan, Lyon, Rennes)
 • 20 głównych instytucji takich jak: Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Institut national de langues et de civilisations orientales (Inalco) oraz Ecole des hautes études en sciences sociales (Ehess)
 • 5 francuskich instytucji za granicą: szkoła francuska w Atenach, w Rzymie, na Dalekim Wschodzie oraz w Madrycie (La Casa de Velázquez), Francuski Instytut Archeologii Orientalnej w Kairze
 • 25 krajowych ośrodków badawczych w tym: CNRS, CNES, CIRAD, INSERM, INRA, IFREME

Zapoznaj się z listą, aby sprawdzić czy koszty wybranej przez Ciebie uczelni pokrywane sa przez państwo.

Koszty studiów na francuskich uczelniach prywatnych

Koszty nauki w szkołach prywatnych, w tym na uczelniach ekonomicznych są wyższe niż na uczelniach publicznych. Zazwyczaj  wynoszą od 3-10 tyś. € jednak na niektórych uczelniach są dużo wyższe. Zapoznaj się z warunkami przyjęć na uczelniach prywatnych odwiedzając ich strony internetowe.

18% studentów we Francji studiuje na prywatnych uczelniach. Prywatny charakter instytucji oznacza, że nie została ona utworzona przez państwo. Poziom dofinansowania ze środków publicznych jest zatem zmienny. W niektórych przypadkach państwo oficjalnie uznaje instytucję i upoważnia do wydawania stopni naukowych. Dysponuje jednak prawem do weryfikacji poziomu kształcenia, gwarantując tym samym wysoką jakość programów nauczania. Pięć instytutów katolickich (Paryż, Lille, Angers, Lyon, Tuluza) oraz niektóre szkoły ekonomiczne i techniczne są prywatnymi instytucjami uznanymi przez państwo.