Wybierz studia- to proste!

Katalogi Campus France to intereaktywne narzędzia pomagające w wyborze uczelni odpowiadającej poziomowi oraz wybranej przez Ciebie dziedzinie studiów.

Znajdź studia licencjackie

Szukasz kierunków na poziomie L1, L2, L3? Skorzystaj z wyszukiwarki studiów licencjackich (aktualizacje przeprowadzane są w styczniu, marcu i październiku). Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie studiów na zakończenie których wydawane są dyplomy:

 

 • DU (dyplom uniwersytecki) odpowiada jednemu roku studiów i potwierdza 60 punktów ECTS.
 • BTS (brevet de technicien supérieur), CPGE (klasy przygotowawcze do grandes écoles) i DMA (diplôme des métiers d’art) są równoważne dwuletnim studiom na poziomie licencjackim i umożliwiają zatwierdzenie 120 punktów ECTS.
 • Dyplom licencjacki oraz zawodowy dyplom licencjacki, DNA (diplôme national d’art) i DEEA (diplôme d’études en architecture) odpowiadający trzem latom studiów na poziomie licencjackim i pozwalający na zatwierdzenie 180 punktów ECTS.

Znajdź studia magisterskie

Szukasz kierunków na poziomie M1 i M2? Skorzystaj z wyszukiwarki studiów magisterskich (aktualizacje przeprowadzane są w styczniu, marcu i październiku). Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie studiów na zakończenie których wydawane są dyplomy:

 

 • Dyplom inżyniera, MiM (master in management), MSc (master of science), DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) oraz państwowy dyplom architekta odpowiadający pięciu latom studiów na poziomie magisterskim i pozwalający na zatwierdzenie 300 punktów ECTS.
 • Specjalistyczny dyplom magisterski (jakość Conférence des grandes écoles) oraz MBA (master of business administration), które są odpowiednikami jednego roku specjalizacji post-master, czyli szóstego roku studiów.

Znajdź studia doktoranckie

Szukasz studiów doktoranckich? Odwiedź portal recherche i zapoznaj się z ofertą jednostek doktoranckich, prac doktorskich oraz staży podyplomowych.

Cykl studiów doktoranckich realizowany jest w jednostkach doktoranckich podlegających pod uczelnie. Coraz więcej szkół technicznych oraz grandes écoles jest również uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich i wydawania dyplomów. Zapoznaj się z artykułem o funkcjonowaniu doktoratu we Francji, aby lepiej zrozumieć specyfikę francuskiego systemu kształcenia na tym poziomie.

Znajdź studia artystyczne

Jeżeli chcesz realizować studia na kierunkach artystycznych, skorzystaj z CampusArt.

Portal przedstawia ofertę studiów artystycznych we Francji i umożliwia przeprowadzenie aplikacji do klas przygotowawczych FLE+Art oraz na studia na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim, które prowadzone są przez uczelnie należące do sieci CampusArt.

Znajdź studia w języku angielskim

Szukasz studiów realizowanych w języku angielskim? Skorzystaj z wyszukiwarki Programs Taught in English.

Katalog przedstawia ofertę blisko 1 300 kierunków prowadzonych przez uczelnie francuskie częściowo lub w całości po angielsku.

Krótkie pobyty językowe i rekreacyjne

Szukasz krótkiego pobytu językowego i kulturalnego we Francji? Skorzystaj z katalogu programów krótkich oraz letnich szkół językowych.

Katalog dostępny jest w trzech językach (angielskim, francuskim i hiszpańskim) i prezentuje ofertę blisko 150 aktywności sportowych i kulturalnych. Wyposażony jest w interaktywną mapę regionów francuskich co pozwala na szybkie wyszukanie interesujących zajęć wg. poziomu znajomości języka oraz głównych dziedzin nauki.

Image
Wybierz studia w ramach podwójnego dyplomu polsko-francuskiego!

Myślicie o rozpoczęciu studiów w języku francuskim? Możecie oczywiście wyjechać do Francji, ale istnieje również możliwość odbycia takich studiów w Polsce!

Warto wiedzieć, że można studiować w Polsce po francusku na kierunkach takich jak: zarządzanie, prawo, nauki techniczne, fizyka i in. Niektóre polskie uczelnie proponują studia, gdzie znaczna część zajęć prowadzona jest w języku francuskim i/lub we Francji. Programy te są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. Absolwenci tych studiów otrzymują najczęściej podwójny dyplom magisterski, który otwiera drogę do podwójnego doktoratu.

Mocne strony:

 

 • Studia te mają na celu kształcenie w konkretnej dziedzinie, a studenci doskonalą jednocześnie znajomość języka i kultury francuskiej.
 • Podwójny dyplom dwóch prestiżowych uczelni jest kluczem do udanej kariery zawodowej.
 • Najlepsi studenci mają możliwość uzyskania stypendium z Ambasady Francji na odbycie stażu lub części studiów we Francji.

Więcej informacji na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce

Image
Kursy online i na odległość

Wiele możliwości

Zwróć uwagę na różnice:

 

 • MOOC (Massive Onlive Open Course): bezpłatne zajęcia proponowane na platformie w określonym czasie. Uzyskanie certyfikatu może być odpłatne. MOOC nie wydaje dyplomu, zapewnia dodatkowe kształcenie w określonej dziedzinie.
 • SPOC (Small Private Open Course): typ MOOC ale zarezerwowany dla 30 wcześniej wybranych uczestników. SPOC oferuje kursy płatne i jest czymś na wzór wirtualnej sali.
 • FOAD (Formation Ouverte à distance): proponowane przez uczelnie, adresowane do wszystkich, oparte na elastycznej formule i rytmie pedagogicznym nie wymagającym stałej obecności. FOAD może prowadzić do uzyskania dyplomu. Jeżeli zajęcia w których bierze się udział uprawniają do uzyskania dyplomu, uczestnik otrzymuje legitymację studencką, której wydanie uzależnione jest również od poniesienia kosztów wpisowego.  
 • Dostęp do cyfrowych bibliotek i zasobów (filmy, ćwiczenia, zajęcia, quizy, przewodniki …) jest bezpłatny i pozwala na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy, bez dokonywania zapisu i otrzymania dyplomu.

MOOC platforma studiów oferowanych online

Francja dysponuje platformą MOOC (Massive Online Open Courses), która funkcjonuje pod nazwą FUN « France Université Numérique ». Oferuje ona blisko 300 bezpłatnych i otwartych dla wszystkich zajęć online prowadzonych przez 80 uczelni.

W ofercie znajduje siȩ ponad 50 tematów kursów, a czȩść z nich realizowana jest w jȩzyku angielskim. Kursy organizowane są w trakcie trwania roku i nie muszą rozpoczynać siȩ we wrześniu.

Oferta kształcenia na odległość

Miȩdzyuniwersytecka Federacja Nauczania na Odległość: jest stowarzyszeniem uznanym przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji. Jego celem jest zrzeszenie w jednej sieci wszystkich uczelni, które rozwijają programy nauczania na odległość. Na platformie można skorzystać z wyszukiwarki pozwalającej na odnalezienie kursów wg. dziedziny, kierunku lub dyplomu.

Jednym z przykładów jest CNAM (Conservatoire nationale des arts et métiers) oferujący online blisko 500 kursów dostȩpnych przez platformȩ PLEI@D. CIEP- Centre International d’Etudes Pédagogiques, CNED-Centre Nationale d’Etudes à Distance, sieć Greta- Groupements d’Etablissements (specjalizująca siȩ w kształceniu osób dorosłych poprzez platformȩ e-Greta) to kolejne przykłady instytucji, które rozwijają ofertȩ zajȩć prowadzonych na odległość.

Oferta wszystkich zajȩć oferowanych na odległość dostȩpna jest w katalogu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji.

Studia prowadzone w języku francuskim

Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich (Agence Universitaire de la Francophonie AUF) promuje rozwój kursów online (MOOC) i na odległość (FOAD) sieci instytucji szkolnictwa wyższego w krajach frankofońskich. Sieć oferuje ponad 100 zajȩć pozwalających na uzyskanie dyplomu (licencjackiego i magisterskiego) oraz proponuje szeroką ofertȩ kursów online otwartych dla wszystkich. Ofertę można odszukać na stronie AUF w rubryce poświȩconej FOAD i MOOC.

We współpracy z Uniwersytetem w Valenciennes (Francja) oraz la Teluq (Quebec), AUF stworzył meta-portal IDNEUF – Inicjatywa na rzecz rozwoju cyfrowej przestrzeni uniwersytetu frankofońskiego. Portal oferuje ponad 50 000 zasobów pedagogicznych różnego typu (kursy, tutoriale, ćwieczenia, przewodniki...), które udostȩpniane są dobrowolnie przez członków frankofońskiej społeczności akademickiej. IDNEUF skierowany jest do wielu odbiorców (studentów, profesorów, wykładowców, inżynierów, techników), którzy mają wspólne zainteresowanie związane z wykorzystaniem technologii cyfrowej w nauczaniu.

Pamiętaj, aby skorzystać z wyszukiwarki MOOC Francophone, która zawiera ofertȩ wszystkich kursów online prowadzonych w języku francuskim. Są one klasyfikowane według rodzaju kursu (darmowego lub płatnego), dyscypliny, typu platformy oraz instytucji, które je prowadzą.

Przygotowanie do studiów we Francji

Dziȩki programowi e-learningowemu FILIPE, można przygotować i ułatwić przebieg studiów ścisłych i technicznych we Francji. FILIP jest to lingwistyczne, międzykulturowe i naukowe przygotowanie adresowane do studentów, którzy nie są frankofonami, a którzy chcieliby kontynuować studia we Francji na poziomie magisterskim.

Uznawanie wykształcenia