Program Bourses d’excellence Eiffel

Stypendium Eiffel jest programem opracowanym przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych, aby umożliwić francuskim instytucjom szkolnictwa wyższego przyciągnięcie najlepszych zagranicznych studentów na studia magisterskie i doktoranckie.

Stypendium Eiffel skierowane jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim i doktoranckim w trzech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie oraz prawo i nauki polityczne.

Kalendarz 2019

  • Rozpoczęcie przyjomowania wniosków: od 15 października 2019
  • Ostateczna data przyjmowania wniosków przez Campus France: 11 stycznia 2019
  • Ogłoszenie laureatów: od 25 marca 2019

Regulamin

Procedura

Kandydaci do otrzymania stypendium Eiffel wskazywani są bezpośrednio przez francuskie uczelnie.

Informacje o programie stypendialnym Eiffel dostępne są na stronie Campus France.

 

Kontakt
Campus France - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
candidatures.eiffel@campusfrance.org

 

Publié le : 27/07/2018 à 10:26
Mis à jour le : 22/10/2018 à 10:16