Stypendia rządu francuskiego BGF > Pologne
 
Prezentacja programu stypendialnego rządu francuskiego

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF)

Ambasada Francji w Polsce oferuje szereg stypendiów obejmujących wszystkie kierunki studiów i dziedziny badań naukowych dla studentów drugiego roku Master (matura +5) i dla polskich naukowców.

I/ BGF Master – 2-gi rok Master

Stypendia skierowane są do wszystkich polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę na ostatnim roku (matura +5) na Uniwersytecie, w Szkole Ekonomicznej lub na Politechnice we Francji. Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych.

Składanie wniosków do: 7 marca 2018 r. Więcej informacji

II/ BGF Podwójne doktoraty (doctorat en cotutelle)

Stypendia skierowane są do polskich naukowców pragnących zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce, pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin, oprócz studiów medycznych. Okres trwania stypendium : 1- 5 miesięcy każdego roku, zrealizowanych we Francji, przez 2- 3 lata.

Składanie wniosków do: 7 marca 2018 r. Więcej informacji

III/ BGF Pobyt badawczy

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

Termin składania formularzy: Więcej informacji

Inne stypendia z udziałem Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami poniższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

  • BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
  • Stypendia Eiffel

Więcej informacji na: www.institutfrancais.pl