Studia doktoranckie we Francji > Pologne
 
Studia doktoranckie we Francji

Francja przeznacza rocznie 2 % PKB na rozwój i przeprowadzanie badań w sektorze publicznym i prywatnym. Aktualnie tytuł doktorski posiada we Francji 70 000 studentów (z czego 30 % to studenci zagraniczni), a w sektorze badań pracuje 200 000 naukowców (prawie 50 % pracuje w instytucjach i uczelniach publicznych).

JEDNOSTKI NAUKOWE

We Francji funkcjonuje ponad 300 jednostek doktoranckich, na których zajęcia prowadzone są przez 62 000 profesorów-naukowców, w ścisłej współpracy z prawie 1200 laboratoriami badawczymi. Wszyscy studenci posiadający tytuł magistra wydany we Francji lub dyplom zagraniczny poświadczający ten poziom nauczania mogą aplikować na studia doktoranckie. Cykl studiów trwa trzy lata i po obronie pracy, umożliwia uzyskanie tytułu doktora. We Francji rocznie do obrony podchodzi 10 000 studentów, a liczba studentów zagranicznych znacznie wzrosła.

Jednostki doktoranckie podlegają uczelniom szkolnictwa wyższego zapewniając kształcenie na najwyższym poziomie oraz oferując m.in.:

  • przygotowanie naukowe umożliwiające dalszy rozwój akademicki lub/i zawodowy z otwartością na międzynarodowość i różnorodność zakresu badań

  • nadzór nad pracami i przygotowaniami związanymi z pracą doktorską

PORTAL INTERNETOWY Z OFERTĄ PRAC DOKTORSKICH

Jedna strona z ofertą prac doktorskich: www.phdinfrance.net

Portal internetowy:

  • skierowany do studentów anglofońskich,
  • z wyszukiwarką po dziedzinie lub po słowie « klucz »,
  • umożliwia bezpłatne założenie konta i dostęp do ofert prac doktorskich.