Nauka języka francuskiego w Polsce > Pologne
 
Instytuty Francuskie oraz ośrodki Alliance Française

W Polsce istnieje kilkanaście ośrodków języka francuskiego, gdzie można uczęszczać na kursy języka francuskiego, a w mediatekach wypożyczać francuskie książki, filmy oraz CD. Ta bogata dokumentacja, łatwo i szeroko dostępna pozwala na stały kontakt z kulturą i aktualnościami francuskimi.


 Centres de langues, Alliances et Instituts français en Pologne w Google Maps