Siódme wydanie Katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich na rok akademicki 2017-2018 > Pologne

Siódme wydanie Katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich na rok akademicki 2017-2018

 
Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce mają przyjemność przedstawić Państwu siódme wydanie Katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich na rok akademicki 2017-2018

Jest to zbiór informacji o 76 kierunkach, na których można zdobyć jednocześnie dwa dyplomy, francuski i polski, oraz o 16 programach Erasmus-Mundus, w których biorą udział polskie i francuskie uczelnie.

Katalog pomoże studentowi dokonać wyboru studiów w Polsce lub we Francji. Składa się z fiszek, które zawierają informacje na temat sposobu i kryteriów rekrutacji, danych koordynatorów programu oraz korzyści wynikających z wyboru danego kierunków studiów. Jest wyposażony w indeks przedmiotowy z podziałem studiów według kierunków, w informacje o regulacjach prawnych dotyczących podwójnych i wspólnych dyplomów oraz informację o Klubie Absolwentów (France Alumni Pologne).

Katalog powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych we francuskich i polskich uczelniach, przy aktywnym udziale koordynatorów programów i wsparciu Agencji Campus France.

Ambasada Francji, Instytut Francuski w Polsce i Agencja Campus France Polska pragną gorąco podziękować wszystkim francuskim i polskim wyższym uczelniom, które wzięły udział w ankiecie.

Informator o podwójnych dyplomach francusko-polskich jest dostępny w wersji elektronicznej,  po francusku lub po polsku:
Wersja francuska       Wersja polska