Francusko-polskie studia > Pologne
 
Jak uzyskać polski i francuski dyplom podczas jednych studiów?

Myślicie o rozpoczęciu studiów w języku francuskim? Możecie oczywiście wyjechać do Francji, ale istnieje również możliwość odbycia takich studiów w Polsce!

Dotyczy to studiów na kierunku « romanistyka ». Warto jednak wiedzieć, że można studiować w Polsce po francusku na kierunkach takich jak: zarządzanie, prawo, nauki techniczne, fizyka i in..

Niektóre polskie uczelnie proponują studia, gdzie znaczna część zajęć prowadzona jest w języku francuskim i / lub we Francji. Programy te są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. Absolwenci tych studiów otrzymują najczęściej podwójny dyplom magisterski, który otwiera drogę do doktoratu typu co-tutelle.

Mocne strony:

  • Studia te mają na celu kształcenie w konkretnej dziedzinie, a studenci doskonalą jednocześnie znajomość języka i kultury francuskiej,
  • Podwójny dyplom dwóch prestiżowych uczelni jest kluczem do udanej kariery zawodowej,
  • Najlepsi studenci mają możliwość uzyskania stypendium z Ambasady Francji, na odbycie stażu lub części studiów we Francji.