15 maja 2014
Trójstronne studia magisterskie EUROPA MASTER
Venue:Polska
Theme:études, Manifestation locale

W roku akademickim 2013/2014 Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z ośrodkami partnerskimi z Niemiec i Francji  uruchomił pierwsze w Polsce trójstronne studia magisterskie EUROPA MASTER. Jest to unikatowy program w zakresie studiów europejskich umożliwiający uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Uczestnicy programu rekrutowani przez poszczególne ośrodki partnerskie studiują wspólnie w pierwszym semestrze studiów w Opolu, w drugim semestrze w Moguncji, w trzecim semestrze w Dijon. Czwarty semestr jest przeznaczony na praktyki, pisanie pracy magisterskiej i końcowe egzaminy.

Program EUROPA MASTER umożliwia studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy w odniesieniu do kluczowych wymiarów integracji europejskiej: w zakresie kwestii społecznych i kulturowych w Opolu, w zakresie polityki europejskiej w Moguncji oraz w zakresie prawa i instytucji europejskich w Dijon. Daje on również, poprzez studiowanie w trzech krajach w gronie studentów reprezentujących różne perspektywy i odmienne doświadczenie „europejskości”, możliwość osobistego zrozumienia bogactwa i złożoności procesu integracji europejskiej.

Międzynarodowa grupa studentów zakończyła już pierwszy semestr studiów w Opolu i od kwietnia 2014 kontynuuje studia na Uniwersytecie w Moguncji.

Uniwersytet Opolski rozpoczyna rekrutację na studia Europa Master na rok akademicki 2014/2015, która będzie trwać do 15 maja 2014. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej programu www.politologia.uni.opole.pl

Address:
Polska