Opis procedury zapisu do Grandes Écoles

Uczelnie te istnieją tylko we Francji. Kształcą wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Ten typowo francuski termin – Grande École- obejmuje publiczne i prywatne szkoły wyższe: szkoły techniczne (écoles d’ingénieurs), szkoły ekonomiczne (écoles de management) oraz Instytuty Nauk Politycznych (IEP), szkoły weterynarii oraz inne szkoły o różnych profilach studiów.  

Aby zostać przyjętym i dołączyć do grona prawie 30 tyś. studentów Grande École trzeba przejść surową selekcję. Absolwenci Grande École są bardzo poszukiwaniu na międzynarodowym rynku pracy. W cykl studiów proponowanych przez Grandes Ecoles często wpisują się staże i wymiany zagraniczne.  Szkoły Grande École są uprawnione do wydawania dyplomu magistra. W Grande École wiele zajęć jest obecnie prowadzonych w języku angielskim.