Jak znaleźć pracę podczas studiów? > Pologne
 

Studenci szukający pracy tymczasowej mogą zwrócić się do działu zatrudnienia czasowego (lub działów pracy studenckiej). Działy pracy tymczasowej CROUS (ETE) pośredniczą między pracodawcami a studentami. Ogłaszają one oferty pracy w niepełnym wymiarze czasu lub dorywczej w trakcie roku akademickiego. Na ogół studenci otrzymują minimalne wynagrodzenie (SMIC). Oferty najczęściej dotyczą opieki nad dzieckiem i korepetycji, ale zdarzają się również oferty pracy dla kasjerów, stróżów nocnych, pracy w cateringu i sprzedaży.

Ten rodzaj pracy nie zapewnia wystarczających dochodów na pełne utrzymanie. Dział ogłasza również oferty pracy, niekiedy w pełnym wymiarze godzin podczas wakacji i letnich wakacji. Ponadto, usługa E.T.E. oferuje staże państwowe w służbach tecnicznych obrony narodowej („stages armées-jeunesse” ).
W większości przypadków oferty są dostępne na stronach internetowych CROUS. Mogą być również wywieszone w działach pracy tymczasowej CROUSów.