Jak znaleźć oferty zakwaterowania w mieście? > Pologne
 

Możesz przeglądać ogłoszenia bezpośrednio w dziale usług mieszkaniowych CROUSu oraz, coraz częściej, również na stronie internetowej CROUSu. Ogłoszenia są dostępne tylko dla studentów, wszystkie informacje (dane właściciela, adres mieszkania …) nie są wyświetlane. Aby je otzrymać, należy potwierdzić status studenta, wykonując następujące kroki:
• Zarejestrować się, stworzyć swoje konto osobiste i wybrać osobisty kod dostępu.
• Wysłać do CROUS dokumenty potwierdzające status studenta (legitymacja studencka, potwierdzenie przyjęcia na studia, wykaz ocen maturalnych…).
• Dokumenty te można pobrać bezpośrednio z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w biurze CROUSu.
• CROUS potwierdzi Twój osobisty kod na podstawie tych dokumentów. Więcej informacji udziela dział mieszkaniowy CROUS w Twoim mieście (www.cnous.fr).