Czy mogę otrzymać stypendium socjalne? > Pologne
 

Jeśli masz ograniczone zasoby, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, które pomoże Ci sfinansować studia. Z reguły, studenci z państw należących do UE, mogą ubiegać się o stypednium socjalne po roku studiowania we Francji, ale istnieją wyjątki od tej zasady. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium socjalnychw szkolnictwie wyższym jest dostępny na stronie: www.cnous.fr