Ubezpieczenie zdrowotne oraz studenckie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych > Pologne

Ubezpieczenie zdrowotne oraz studenckie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

 

Francuski system opieki medycznej, świadczonej przez Sécurité sociale, jest na wysokim poziomie i pozwala na zwrot części kosztów opieki medycznej. Składka na ubezpieczenie studenckie w 2010 roku wynosiła 198 euro. Składkę należy opłacić w momencie zapisów administracyjnych na uczelni. Jest ona obowiązkowa dla studentów spoza Europy.

Studenci z państw należących do Unii Europejskiej są wyłączoni z tego obowiązku, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną przez cały rok akademicki (informacje w języku polskim są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl / EKUZ) lub prywatną polisę pokrywającą koszty leczenia.

Francuski system ubezpieczeń społecznych pokrywa średnio 60% kosztów leczenia. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia, można wykupić polisę uzupełniającą, która całkowicie pokryje ewentualne koszty opieki medycznej. Koszt takiej polisy w studenckim towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych we Francji zaczyna się od 110 euro rocznie.

Dwa główne studenckie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych we Francji to:
• LMDE (La Mutuelle des Étudiants)
• USEM, który skupia 10 regionalnych studenckich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Aby korzystać ze « studenckiego » systemu opieki medycznej należy mieć poniżej 28 lat oraz być zapisanym w uczelni akredytowanej przez państwo przez co najmniej cztery miesiące.

Wszyscy inni studenci (czas trwania studiów mniej niż cztery miesiące, uczelnia nie posiadająca akredytacji), powinni wykupić ubezpieczenie w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. We Francji, koszt ubezpieczenia wynosi od 150 do 550 euro rocznie.
Studenci w wieku powyżej 28 lat w pewnych warunkach mogą korzystać z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Couverture Médicale Universelle – CMU) – uiszczają oni wtedy specjalną opłatę.