Działy uczelni sprawujące opiekę nad studentami zagranicznymi > Pologne

Działy uczelni sprawujące opiekę nad studentami zagranicznymi

 

Przyjazd do nowego kraju często jest trudny. W związku z tym, wiele uczelni stworzyło działy zajmujące się studentami zagranicznymi. Oferują one różnorodne usługi:  odbiór z lotniska, rezerwację noclegów, korepetycje czy kursy języka francuskiego. Uczelnie są do Waszej dyspozycji.

W katalogu dostępnym na stronach internetowych Campus France znajdziecie informacje na temat działów obsługi studentów zagranicznych:http://www.pologne.campusfrance.org/fr/page/fiches-accueil