Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy? > Pologne
 

Istnieją dwa rodzaje dodatków mieszkaniowych: APL (Aide Personnalisée au Logement) i ALS (Allocation Logement à caractère social). Studenci mogą z nich korzystać na takich samych zasadach jak pozostali obywatele. Dodatki są wypłacane przez Kasy Zasiłków Rodzinnych (CAF).

Aby uzyskać APL, trzeba być najemcą mieszkania, będącego przedmiotem umowy pomiędzy właścicielem i państwem. Kwota dodatku nie jest stała. Dodatek jest obliczany w oparciu o dochody, wielkość rodziny, miejsce zamieszkania, wysokość czynszu i status osób. Dla studentów o niskich dochodach jest stosowana.
Od stycznia 1993 r., z ALS mogą korzystać osoby o skromnych dochodach, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku i sytuacji zawodowej.

W obu przypadkach, student musi być najemcą, podjemcą lub osobą współwynajmującą lokal mieszkalny. Jego mieszkanie musi być jego główne miejsce zamieszkania i dzierżawy w imieniu okupanta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się zasiłek rodzinny Funduszu: www.caf.fr
Źródło: www.cnous.fr