Jak uzyskać miejsce w domu studenckim? > Pologne
 

Wniosek o miejsce w akademikach zarządzanych przez CROUSy (Regionalne Ośrodki Pomocy Szkolnej i Uniwersyteckiej, www.cnous.fr) należy składać przed uzyskaniem rezultatów egzaminów sesji letniej albo przed ogłoszeniem wyników przyjęcia na uczelnię. Nie należy więc czekać na wyniki matury lub naboru na studia! Wniosek o miejsce w akademiku stanowi drugą część Dossier Social Etudiant (DSE), wspólnego wniosku o akademik i stypendium socjalne. Podanie należy złożyć między 15 stycznia a 30 kwietnia w roku akademickim poprzedzającym podjęcie studiów, na stronie internetowej CROUSu właściwego dla miejsca zamieszkania. Każdy student składa jedno podanie, nawet jeśli jest kandydatem do kilku uczelni, albo wnioskuje o dodatkową pomoc. W ciągu 15 dni od zgłoszenia na stronie internetowej, CROUS prześle Wam pocztą dossier zawierające wprowadzone informacje. Należy je odesłać wraz z wymaganymi dokumentami. Po zatwierdzeniu dostarczonych informacji, CROUS prześle ​​odpowiedź: odnowienie, odmowę lub zawieszenie decyzji. Studenci zagraniczni ubiegający się o miejsce w akademiku, przed złożeniem wniosku, powinni skontaktować się bezpośrednio z CROUSem właściwym dla wybranego miejsca studiów.

Więcej informacji znajduje się na stronie CNOUS, w rubryce “les cites U”: http://www.cnous.fr/_vie_28.htm
Informacje na temat innych akademików: http://www.campusfrance.org/fr/page/les-autres-residences-etudiantes