Studia we Francji były prawdziwą dźwignią dla mojej kariery zawodowej

 
Katarzyna,

Deputy Project Manager, Dalkia

Studia we Francji były prawdziwą dźwignią dla mojej kariery zawodowej

Pochodzę z Poznania i od zawsze interesowałam się Francją oraz językiem francuskim.

Naukę tego języka rozpoczęłam w gimnazjum, a następnie kontynuowałam w dwujęzycznym liceum francusko-polskim. Będąc w klasie maturalnej uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielką Sciences Po Paris, która zachęciła mnie do rozpoczęcia studiów z dziedziny nauk politycznych (specjalizujących się w tematyce Unii Europejskiej i jej nowych państw członkowskich) na kampusie Sciences Po Paris położonym w Dijon.

Od samego początku mojego pobytu we Francji, Sciences Po Paris pomogło mi w wyszukaniu możliwości otrzymania pomocy socjalnej na pokrycie kosztów utrzymania oraz edukacji. Od pierwszego roku studiów korzystałam z dofinansowania przyznawanego przez Sciences Po Paris, a następnie po okresie 12 miesięcy pobytu we Francji, ze stypendium socjalnego CROUS.

Studia licencjackie, które odbyłam na kampusie Sciences Po w Dijon, były dla mnie bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Na kampusie w Dijon, w przyjaznym i wielokulturowym środowisku, uczy się ponad stu studentów. Studia tam odbyte pozwoliły mi na zdobycie umiejętności praktycznych, na rozwinięcie swobody wypowiedzi ustnej, a takżena zdobycie łatwości adaptacji w pracy oraz otwartości na innąkulturę. Podczas studiów magisterskich w Paryżu, miałam okazję zrealizowania specjalizacji na kierunku finansów i strategii przedsiębiorstw.

Doceniłam również fakt, iż kadra nauczycieli była dyspozycyjna i otwarta na kontakty ze studentami. Zajęcia były inspirujące i profesjonalnie przygotowane.. Ponadto, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH), miałam okazję zrealizowania podwójnego dyplomu, co pozwoliło mi na poznanie innej kultury studiów i sposobu pracy.

Obecnie pracuję na stanowisku Deputy Project Manager w firmie Dalkia Polska francuskim przedsiębiorstwie z siedzibą w Polsce działającym w sektorze energetycznym.. Pracy na samodzielnym stanowisku nie mogłabym wykonywać, bez znajomości języka francuskiego oraz ukończonych studiów na Sciences Po Paris. W tym sensie, moje studia we Francji były prawdziwą dźwignią dla mojej kariery zawodowej.