Publiczne uniwersytety oraz Ośrodki badań i szkolnictwa wyższego (tzw. PRESy) znajdują się na terenie całej Francji i przyjmują studentów z całego świata.

 Blisko 90. uniwersytetów publicznych funkcjonujących w całej Francji oferuje kształcenie we wszystkich dyscyplinach: nauki ścisłe, technologie, literatura, języki, sztuka, nauki społeczne, prawo, ekonomia, zarządzanie, medycyna, sport itp. Studia odbywają się na wszystkich poziomach i pozwalają na uzyskanie państwowych dyplomów: licencjackiego (3 lata), magisterskiego (5 lat) oraz doktoratu (8 lat). Uniwersytety finansowane są przez państwo, które udziela uczelniom akredytacji według ściśle określonych procedur. Dzięki temu uczelnie oferują studia na wysokim poziomie, a koszty dla studenta są bardzo niskie. Na uniwersytetach uczy się 85 % studentów, wśród których 12 % stanowią studenci zagraniczni.

Opisowe karty uniwersytetów dostępne są na stronie Campus France w zakładce Espace Documentaire.

KLUCZOWA ROLA W BADANIACH NAUKOWYCH WE FRANCJI

Uniwersytety są miejscem większości publicznych badań naukowych we Francji, a oferowany poziom kształcenia jest powszechnie uznawany za bardzo wysoki. Ostatnie nagrody Nobla dla francuskich naukowców zostały przyznane badaczom wywodzącym się z uniwersytetów. Francja wdrożyła również "Narodową strategię na rzecz badań i innowacji", która definiuje priorytety badawcze mające na celu realizację założeń stawianych przez sektor nauki, technologii i wyzwań społecznych.

PROFESJONALIZACJA UCZELNI

Studia uniwersyteckie z każdym rokiem są coraz bardziej otwarte na współpracę ze światem biznesu. Odbywanie praktyk zawodowych w trakcie studiów jest obecnie powszechne i dotyczy około 30% studentów (60% studentów ostatniego roku studiów z poziomu Master 2). Uniwersytety dysponują biurami, które pomagają w integracji zawodowej (BAIP) i odpowiadają  w szczególności za upowszechnianie ofert praktyk i pracy wśród studentów.

KOSZTY NAUKI

Wysokość kosztów kształcenia jest różna w zależności od typu uczelni (publiczna, prywatna lub grande école) oraz kierunku studiów. Na uniwersytetach roczna opłata wpisowa jest stała i w roku akademickim 2018-2019 roczne koszta zostały ustalone na:

  • 184 euro na studiach licencjackich
  • 256 euro na studiach master
  • 391 euro na studiach doktoranckich
  • 610 euro dla studentów uczelni technicznych

OŚRODKI BADAŃ I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (PRES)

PRESy zrzeszają uniwersytety, uczelnie specjalistyczne oraz instytucje badawcze w celu umożliwienia im łączenie działań oraz środków. Obecnie we Francji istnieje około 20 PRESów. PRESy są przede wszystkim narzędziem promowania uczelni i instytucji członkowskich. Dzięki temu instytucje te zdobywają lepsze miejsce na arenie międzynarodowej, gdyż francuskie uczelnie i instytuty są często mniejsze pod względem wielkości niż ich międzynarodowi konkurenci. PRESy są uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich i doktoranckich i wydają dyplomy ze swoją sygnaturą, także w przypadku studiów prowadzonych przez jedną lub więcej uczelni członkowskich. W celu poprawy widoczności instytucji zrzeszonych w klastrze na arenie międzynarodowej, badania i publikacje naukowe są obecnie sygnowane nazwą PRESu. Jeśli chodzi o życie studenckie, PRESy również są bardzo aktywne: pomagają w kwestiach zakwaterowania czy pomocy w integracji studentów zagranicznych (kursy francuskiego, korepetycje ...).