Ze względu na jakość i otwartość szkolnictwa wyższego

 
Francuski system szkolnictwa wyższego jest jednym z najbardziej urozmaiconych na świecie.

Francja słynąca z bogatej kultury i sztuki jest najchętniej odwiedzanym przez turystów krajem na świecie.

Przyjmując blisko 280 tyś. studentów zagranicznych (co stanowi 12% ogółu studentów), Francja jest pierwszym krajem nieanglofońskim i czwartym wśród państw zagranicznych wybieranym przez studentów.

Państwo francuskie inwestuje rocznie w nauczanie i badania naukowe ogromne sumy. Edukacja jest pierwszą pozycją w wydatkach i reprezentuje ponad 20% budżetu (wydatki na szkolnictwo wyższe stanowią około 1,4 % PKB Francji). Niezależnie od narodowości, stanowi to średnio nakład w wysokości 10-14 tyś. euro na jednego studenta.

Na uczelniach publicznych państwo pokrywa znaczną część kosztów nauki każdego studenta, utrzymując tym samym koszty zapisania się na uczelnię na jednym z najniższych poziomów na świecie.

Francuski system szkolnictwa wyższego jest jednym z najbardziej urozmaiconych na świecie. Obok dużych uniwersytetów o światowej renomie, jak na przykład Sorbona, ENA, ENS Paris, we Francji istnieją nowoczesne kampusy szkół handlowych oraz technicznych.

Kolejną szczególną cechą jest to, że we Francji studenci zagraniczni i francuscy są traktowani na równi: wymagania dotyczące przyjęć, dyplomy oraz koszty wpisowego na uczelnię są takie same.

W ciągu dziesięciu lat liczba zagranicznych studentów we Francji wzrosła o 85%!