Czym jest France Alumni Pologne?

Czym jest France Alumni Pologne?

France Alumni Pologne, klub absolwentów francuskich uczelni

Każdego roku, 100 000 studentów zagranicznych zostaje absolwentami francuskiego szkolnictwa wyższego. Po ukończeniu studiów, absolwenci zachęcani są do zapisania się do France Alumni, sieci informującej i zrzeszającej studentów oraz pozwalającej na rozwój w środowisku zawodowym dzięki zdobytym podczas pobytu we Francji umiejętnościom. France Alumni Pologne zrzesza absolwentów francuskich uczelni, stypendystów rządu francuskiego, studentów i absolwentów programów podwójnych dyplomów francusko-polskich, jak również absolwentów Liceum Francuskiego w Warszawie.

NASZE CELE

France Alumni Pologne powstał, aby:

 • Stworzyć sieć absolwentów francuskich uczelni.
 • Wzmacniać więzi pomiędzy środowiskami frankofońskimi i frankofilskimi w Polsce a społecznością polską we Francji.
 • Wspierać polskich studentów i absolwentów francuskich studiów w rozwijaniu kontaktów osobistych i zawodowych, szukaniu zatrudnienia i budowaniu kariery zawodowej.
 • Promować język i kulturę francuską w Polsce, jako klucz do rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Wspierać indywidualne i instytucjonalne inicjatywy i przedsięwzięcia wpisujące się w ramy polsko-francuskiej współpracy.
 • Stworzyć ramy, w których będzie mogła swobodnie się rozwijać wymiana doświadczeń i kompetencji między członkami France Alumni Pologne.

NASZE USŁUGI

France Alumni Pologne proponuje członkom sieci wiele bezpłatnych usług:

 • Publikacja ofert staży i pracy: zapoznaj się z ofertami naszych partnerów w zależności od Twojego profilu i Twoich aspiracji.
 • Spotkania zawodowe typu networking w Polsce: weź udział w spotkaniach dotyczących aktualnych tematów francusko-polskiego świata biznesu, organizowanych w Warszawie i innych miastach.
 • Ogłoszenia o francusko-polskich aktualnościach kulturalnych, ekonomicznych, politycznych, naukowych oraz uniwersyteckich.
 • Dwumiesięczny biuletyn «Connexion France-Pologne»: biuletyn informacyjny wydawany wspólnie z APGEF (Stowarzyszenie polskich absolwentów Grandes Écoles), prezentuje aktualności o polsko-francuskich wydarzeniach organizowanych zarówno we Francji jak w Polsce.
 • Elektroniczny spis członków sieci z wyszukiwarką: wyszukiwarka i dostęp do bazy zagranicznych studentów oraz absolwentów francuskich uczelni, ułatwiająca odszukanie kontaktów w celu zawodowym bądź prywatnym.
 • Grupy tematyczne sieci: dołącz do grup tematycznych i dyskutuj na różne tematy dotyczące życia akademickiego, zawodowego oraz kultury francuskiej. 

 

 

Dołącz do nas jako jedna z pierwszych osób!
www.pologne.francealumni.fr

Dołącz do nas na Facebooku