Inauguracja nowego portalu internetowego Club France Pologne

 
Inauguracja nowego portalu internetowego Club France Pologne

Inauguracja nowego portalu internatowego « Club France Pologne »

Idea powołania „Club France Polska”, została zaproponowana przez Ambasadę Francji w Polsce już w 2010 roku. Celem było stworzenie specjalnego portalu przeznaczonego dla byłych absolwentów, którzy ukończyli studia francuskie, byłych stypendystów rządu francuskiego, studentów i absolwentów podwójnych dyplomów.

Jednym z celów tego portalu jest poszerzanie wymiany informacji pomiędzy absolwentami w różnych płaszczyznach zawodowych i prywatnych, jak też pomoc w wymianie doświadczeń i kontaktów pomiędzy polskimi szkołami wyższymi.

W chwili obecnej klub liczy ponad 1 000 członków.

Portal internetowy Club France Pologne, dostępny jest pod adresem : www.clubfrancepologne.pl

Po zarejestrowaniu się, mamy dostęp do spisu elektronicznego gromadzącego nazwiska wszystkich członków Club France Pologne. Na portalu możemy też znaleźć wszystkie aktualności związane ze współpracą uniwersytecką francusko-polską, istnieje też możliwość promowania różnego typu wydarzeń organizowanych przez partnerów portalu.

Strona dostępna w wersji francuskiej i polskiej.

Osoby zapisujące się nie ponoszą żadnych kosztów.