Dlaczego warto być członkiem Club France?


Przynależność w Club France Pologne jest bezpłatna.

Aktywny spis elektroniczny ułatwia kontakty pomiędzy członkami Klubu i umożliwia bezpośrednie relacje pomiędzy środowiskiem ekonomicznym i uniwersyteckim we Francji i w Polsce.

Aktywny spis elektroniczny to narzędzie pozwalające śledzić losy członków sieci i podtrzymywać kontakt z nimi.

Wyposażony w wyszukiwarkę spis Club France zawiera dane wszystkich zarejestrowanych członków (jest ich obecnie ponad tysiąc). Wpis jest bezpłatny i umożliwia dostęp do profilu członków.