Francja-Polska w wikipedii.
France, Polska

Stosunki francusko-polskie odznaczają się bogactwem i różnorodnością z wielu powodów. Ich wielowymiarowość, wielowiekowa historia państwowości i wymiany kulturalnej, a także migracje mieszkańców sprawiają że, musimy wyjść poza ramy ujęcia czysto chronologicznego, choć ma ono miejsce w tej strukturze i niejednokrotnie okaże się bardzo użyteczne. Stosunki francusko-polskie to owocna współpraca w dziedzinie kultury i nauki, to osobiste losy, które wpisują się zarówno w dzieje Polski jak i Francji, to wymiana gospodarcza i stale rozwijane kontakty polityczne... Charles de Gaulle, Adam Mickiewicz, Marie Curie, ale również Polanski czy Kopa, każdy z nich opowiada pewną, jedyną w swoim rodzaju francusko-polską « historię », tak często nieznaną lub zapomnianą.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:Stosunki_mi%C4%99dzy_Francj%C4%85_i_Polsk%C4%85

Source: 
Wikipedia