Głosowanie na nadesłane fimy konkursowe

Zapraszamy do głosowania na filmy nadesłane w bieżącej edycji konkursu.

MIŁOSZ LINDNER

MACIEJ OLCHOWICZ

JOANNA DOBRODZIEJ

MARIUSZ PORĘBSKI

JACEK GOGAŁA

NATALIA WOŹNIAK